แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารยื่นวีซ่าด่วน 085-348-3888 | admin@thaitranslationoffice.com

บริการแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด่วน พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากสำนักงานของเรา บริการรับแปลเอกสารด่วน เพื่อยื่นกรมการกงสุล ยื่นขอวีซ่า เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้งานเอกสารต่างๆของลูกค้า สำหรับในการยื่นขอเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือจดทะเบียนสมรส หรือเหตุผลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารในเวลาที่จำกัดเร่งด่วน สำนักงานแปลเอกสารราชการของเรา จึงมีบริการรับแปลเอกสารด่วนเพื่อให้เอกสารราชการของลูกค้าทุกท่าน ดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการแปลเอกสารด่วนได้ที่ 085-348-3888 หรือ 063-357-3555 และสามารถส่งเอกสารแปลด่วนมาได้ที่ admin@thaitranslationoffice.com

บริการแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน ให้บริการแปลเอกสารด่วนในรูปแบบบริษัท สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ บริษัทแปลเอกสารด่วนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้บริการแปลภาษาอังกฤษด่วน พร้อมรับรองคำแปล สามารถใช้งานได้ บริการแปลเอกสารด่วนออนไลน์ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถใช่บริการแปลเอกสารต่างๆ หรือใช้บริการรับรองเอกสารด่วนที่กรมการกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศ ได้ บริษัทแปลเอกสารด่วน สำนักงานแปลเอกสารไทย ให้บริการแปลเอกสารด่วนในราคาเป็นกันเอง พร้อมด้วยทีมนักแปลคุณภาพ โดยนักแปลของศูนย์แปลของเราทุกท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลเอกสารด้านโดยเฉพาะ ประสบการณ์แปลภาษามากกว่า 10 ปี ในราคาที่ยุติธรรมสำหรับลูกค้าทุกท่าน พร้อมด้วยงานคุณภาพ เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามต้นฉบับ 

 

ขั้นตอนแปลเอกสารด่วน

 • ส่งเอกสารเข้ามาที่ admin@thaitranslationoffice.com
 • โทรแจ้งการแปลเอกสารด่วนที่ 085-348-3888 หรือ 063-357-3555
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล พร้อมแจ้งราคาค่าบริการแปล และวิธีการชำระเงิน
 • จัดส่งเอกสารแปลทางอีเมล EMS หรือ พนักงานจัดส่ง

ประเภทเอกสารที่รับแปลเอกสารด่วน (ภายใน 1-2 วัน)

 • แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษด่วน
 • แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด่วน
 • แปลเอกสารยื่นวีซ่า ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส โฉนดที่ดิน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า (ไม่เกิน 12 หน้า)
 • แปลเอกสารบริษัท ได้แก่ ทะเบียนพาณิช ทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองห้าง หนังสือรับรองบริษัท บริคณสนธิ รายงานจัดตั้งบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 12 หน้า)
 • เอกสารทางการเงิน ได้แก่ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน (ไม่เกิน 12 หน้า)
 • บทคัดย่อ (ไม่เกิน 2 หน้า)
 • สัญญาทางกฎหมาย (กรุณาสอบถามคิวงานเพิ่ม)
 • เอกสารประเภทอื่นๆ กรุณาสอบถาม

หมายเหตุ:

 • บริษัทขอสงวนสิทธิรับแปลงานด่วนเฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น 
 • การรับแปลเอกสารขึ้นอยู่กับคิวงานและความยากง่ายของเอกสาร กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับเข้ามาทางอีเมล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งราคาและประเมินระยะเวลาในการแปลค่ะ

 

 

 

Visitors: 169,313