เกี่ยวกับ บริษัทรับแปลเอกสาร ศูนย์การแปลนานาชาติ 085-348-3888 หรือ 063-357-3555 | email: admin@thaitranslationoffice.com

บริการแปลเอกสาร ทีมงานแปลเอกสาร

ความเชี่ยวชาญของเรา

นักแปลของเรามีประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 1,000 ชิ้นงาน

มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง เป็นเจ้าของภาษา

อีกทั้งผ่านการอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี

ทีมบริหารบริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด

จบการศึกษา: ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, University of Warwick (ประเทศอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ: การแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, กฎหมาย, เอกสารขอวีซ่า, เอกสารสิทธิบััตร, คู่มือเครื่องจักร, สัญญา ฯลฯ

ความถนัดของภาษา: ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์: ประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารมากกว่า 10 ปี 

 

 

ความน่าเชื่อถือของเรา ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการแปลตลอด

ตลอดระยะเวลาหลายปี ทีมงานเราได้พัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นด้วยคุณภาพงานแปลเอกสาร แปลภาษา ที่ดี การบริการที่ประทับใจ ใส่ใจในการให้บริการแปลเอกสาร บริษัทสำนักงานแปลเอกสารของเราจึงเป็นที่ไว้ใจของลูกค้า และผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และหน่วยงานราชการ มาโดยตลอด

 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 1 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
Visitors: 169,312